Polecamy

Polityka prywatności

OŚRODEK KRECHOWIAK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu OŚRODEK KRECHOWIAK obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.hotelaugustow.pl/polityka-prywatnosci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: OŚRODEK KRECHOWIAK nie sprzedaje i nie udostepnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować newsletter należącego do OŚRODEKA KRECHOWIAK.

Informacje zamieszczone w serwisie internetowym są chronione prawem autorskim. Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie również we fragmentach - jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia od władz OŚRODEK KRECHOWIAK.

Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody władz OŚRODEK KRECHOWIAK. Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie OŚRODKOWI KRECHOWIAK.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do OŚRODEKA KRECHOWIAK możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy rezerwacji będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Podczas korzystania z witryny OŚRODEKA KRECHOWIAK możesz zostać poproszony o podanie swoich danych w formularzu. Posłużą one do korzystania z niektórych części serwisu www, w tym do prenumeraty newsletter. Wypełniając wszelkiego rodzaju formularze, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działaniem serwisu. Zaprenumerowanie newsletter należącego do OŚRODEKA KRECHOWIAK wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi najnowszy newsletter.
Użytkownicy korzystający z serwisu OŚRODEKA KRECHOWIAK pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny OŚRODEKA KRECHOWIAK mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Każdy internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania.

Zamawianie usług

Zamawianie usług oferowanych przez OŚRODEK KRECHOWIAK wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Subskrypcja newsletter wymaga podania adresu e-mail, na który będzie dostarczana elektroniczna prenumerata. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania prenumeratorom newsletter treści o charakterze zarówno komercyjnym jak i niekomercyjnym.

Prenumerata może zostać w każdej chwili przerwana przez kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w przesyłanym newsletterze.

Witryna hotelaugustow.pl nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie odpowiadamy za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

Bezpieczeństwo

Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogły być nie zabezpieczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

OŚRODEK KRECHOWIAK zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości OŚRODEK KRECHOWIAK rozumie informacje odnosz±ce się bezpośrednio do jego serwisu, usług i newsletter (np. zmiany, wewnêtrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów OŚRODEKA KRECHOWIAK.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych OŚRODEK KRECHOWIAK.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

"Cookies"

Serwis internetowy OŚRODEK KRECHOWIAK korzysta z tzw. "cookies" oraz innych technologii identyfikacji. "Cookie" to niewielki plik tekstowy, wykorzystywany na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre "cookies" i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej, co upraszcza wykonywanie danej operacji. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługi "cookies", obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcje blokowania "cookies".

Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę odwiedzin naszej strony. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Odsyłacze

Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Niniejsza deklaracja o ochronie danych nie obejmuje innych serwisów. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych przez administrujących te strony.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem serwisu tourshop.pl prosimy kierować na adres e-mail: biuro@hotelaugustow.pl