Współpracujemy z:

Sharks Travel Logo
Fundusze Unijne

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie przez WIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

mająca na celu rozwój firmy WIP Sp. z o.o. poprzez rozwój usług turystycznych, wprowadzenie innowacyjnego produktu turystycznego, stworzenia miejsca pracy oraz wprowadzenie rozwiązań pro środowiskowych.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”,

Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Operacja przyczynia się do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.


Wzór tablicy informacyjnej TUTAJ