Współpracujemy z:

Sharks Travel Logo
Zielone Szkoły

Zielona szkoła to kilkudniowy wyjazd grupy w interesujące pod względem przyrodniczym lub kulturowym miejsce, gdzie młodzież ma okazję brać udział w zajęciach tematycznych związanych z celem wyjazdu. Nasze Zielone szkoły charakteryzuje bardzo wysoka wartość dydaktyczna, zajęcia odbywają się według programów konsultowanych z metodykami oraz samymi nauczycielami.Pragniemy podkreślić, iż program dopasowywany jest każdorazowo do wieku uczestników, stopnia ich świadomości ekologicznej i jednocześnie pełen zabawy, ponieważ właśnie przez zabawę młodzież zdobywa najwięcej umiejętności.

Oferujemy pobyty do 5 dni od poniedziałku do piątku w dwóch opcjach:

  1. Propozycja dla grup realizujących własny program.
  2. Kompleksowo zorganizowany program pobytu.

Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie budować i prowadzić programy edukacyjne dopasowane do konkretnej grupy i profilu szkoły. Jednak zależy nam, by były wypełnione ambitnymi zadaniami, rozwijającymi aktywność, samodzielność i kreatywność. Programy dostosowujemy do wieku i poziomu uczestników.

Możecie Państwo dokonać wyboru jednego lub większej ilości proponowanych przez nas modułów tematycznych, które będą realizowane podczas pobytu i zdecydować o rozkładzie tematyki zajęć czy ich proporcjach. Istnieje możliwość zorganizowania dalszych wycieczek nieujętych w podstawowym wariancie kosztów. Wszelkie ustalenia mają miejsce na etapie planowania.

  • MODUŁ PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNY
  • MODUŁ HISTORYCZNY
  • MODUŁ ARTYSTYCZNY
  • MODUŁ SPORTOWY
  • MODUŁ SPOŁECZNY
  • MODUŁ KULINARNY Z ELEMENTAMI REGIONALNYMI
  • MODUŁ MIX

Tematyka zajęć pozwoli realizować zagadnienia programowe i doskonalić umiejętności kluczowe w oparciu o specyfikę miejsca. Będzie więc możliwość np. poznawania różnorodnych ekosystemów czy pozostałości polodowcowych w trakcie wypraw w terenie, porządkowania zdobytej wiedzy i organizowania jej prezentacji czy rekonstruowania fragmentów historii na podstawie lokalnych śladów przeszłości i innych źródeł wybranych przez uczniów w toku pracy grupowej. Uczniowie mogą spróbować swoich sił jako kucharze, menadżerowie pracujący nad projektem atrakcyjnej wycieczki i jej kosztami, jako dziennikarze prowadzący wywiady z lokalnymi sportowcami - mistrzami różnych dyscyplin czy artyści robiący pisanki według słynnych lipskich wzorów.